Buitenschoolse opvang in een vertrouwde omgeving

Een belangrijke stap in het prille leven van uw kind? Het moment waarop hij naar het eerste kleuterklasje gaat. Een ingrijpende verandering in zijn leven! Een moment dat bovendien ook vaak gepaard gaat met verandering op het vlak van opvang, want vele crèches hanteren een maximumleeftijd van 3 jaar. Het gevolg? Uw kind moet in een nieuwe opvangplaats op zoek gaan naar houvast en structuur. En dat loopt niet altijd gemakkelijk …

De oplossing? Beau-Fort biedt een uitzonderlijk kinderopvangconcept aan. Wij zorgen voor continuïteit in de opvang van uw kind. Is uw peuter een kleuter geworden? Dan vindt hij in onze buitenschoolse opvang de vertrouwde gezichten terug en de omgeving die hij gewoon is. Gaat uw kind in Lommel naar school? Dan regelen wij het vervoer van en naar de schoolbanken.

Activiteitenparadijs

Buitenschoolse opvang? Dat is vrije tijd voor uw kind. Daarom organiseren we in onze opvang verschillende soorten activiteiten zoals sport, dans, muziek en theater. Onze begeleiders hebben naast de nodige pedagogische kwaliteiten allemaal een talent dat ze met uw kind kunnen delen. Ze geven bijvoorbeeld sportlessen of leren uw kind bepaalde creatieve vaardigheden. Ons activiteitenaanbod is heel uitgebreid. Maar is uw kind lid van een sportclub en zijn er trainingen na de schooluren? Dan regelen wij voor uw sportieveling vervoer.

Tijd en ruimte voor huiswerk en vrij spelen

We zorgen voor een rustige plaats voor huiswerk zodat uw kind thuis niet in de boeken moet vliegen. Zo hebt u ‘s avonds meer tijd om met elkaar door te brengen. Geen specifieke activiteiten of huiswerk? Dan kan uw kind vrij spelen in onze aangepaste ruimtes, die er voor een groot gedeelte op gericht zijn om kinderen binnen dezelfde leeftijdsgroep samen te laten spelen. Beau-Fort heeft een breed gamma aan spelmateriaal voor schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar.

Praktisch

Weekdagen: ma,di,do,vr 

Beau-Fort organiseert buitenschoolse opvang van 6.30 u. tot 8.00 u. en van 15.30 u. tot 19.30 u.

Woensdag:  

Op woensdag kan uw kind bij ons terecht van 6.30 u. tot 8.00 u. en van 12.00 u. tot 19.30 u.

Zaterdag:

Op zaterdag is onze opvang open van 8u30 tot 18u. 

Schoolvakanties:  

Tijdens de schoolvakanties zijn wij open van 6.30 u. tot 19.30 u.

De bovenstaande tijden zijn nu het uitgangspunt. In het kader van onze totale flexibiliteit, zijn we altijd bereid deze aan te passen.  

Vervoer van en naar ons en andere activiteiten ... Geen probleem. Kijk snel bij Extra wat wij aanbieden. 

Leuke en leerrijke activiteiten voor kinderen

Elk kind heeft zijn talenten en interesses. In het pedagogische beleid van Beau-Fort is er dan ook veel aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van die talenten. Wij stimuleren uw kind en geven het de kans om te ontdekken wat hem boeit en waar zijn sterktes liggen. Op een leuke manier én op zijn eigen tempo.

Zelfontplooiing bevorderen

Of uw kind nu een voorkeur heeft voor sport, dans, muziek of theater: bij Beau-Fort vindt het de uitdagingen die het nodig heeft. Uw extraatje? Omdat uw kind tijdens de opvang al creatief of sportief bezig is, moet u na de schooluren minder vaak voor taxi spelen. Wilt u toch dat uw kind deelneemt aan activiteiten buiten de opvang? Dan zorgen wij voor het vervoer. Kortom: vanaf het moment dat u uw kind komt ophalen, is het tijd voor qualitytime.

Gespecialiseerde partners

Kwaliteit is het sleutelwoord voor alles wat we doen in onze kinderopvang. Daarom werken we samen met gespecialiseerde externe partners die in onze ruimtes activiteiten organiseren en begeleiden. Ons aanbod omvat:

  • verschillende sporten
  • dans
  • theater
  • muziek
  • uiteenlopende creatieve activiteiten

 Wilt u meer weten over onze leuke en stimulerende activiteiten voor kinderen? Neem een kijkje bij de extra activiteiten op deze site of neem vrijblijvend contact op met ons!