Buitenschoolse opvang in een vertrouwde omgeving

Een belangrijke stap in het prille leven van uw kind? Het moment waarop hij naar het eerste kleuterklasje gaat. Een ingrijpende verandering in zijn leven! Een moment dat bovendien ook vaak gepaard gaat met verandering op het vlak van opvang, want vele kinderdagverblijven hanteren een maximumleeftijd van 3 jaar. Het gevolg? Uw kind moet in een nieuwe opvangplaats op zoek gaan naar houvast en structuur. En dat loopt niet altijd even gemakkelijk …

Maakte u voorheen gebruik van ons kinderdagverblijf op de Balendijk? Dan vindt uw kleine spruit in onze buitenschoolse opvang de vertrouwde gezichten terug en de omgeving die hij gewoon is.
Daarentegen als uw kind niet bij ons naar het kinderdagverblijf kwam is het ook zeer welkom, om alsnog te genieten van onze leuke buitenschoolse opvang. 

Onze begeleiders hebben vele pedagogische kwaliteiten waarbij ze uw kind zowel creatief en speels als educatief kunnen ondersteunen. Daarnaast proberen we ook steeds activiteiten aan te bieden, waar elk kind wel zijn energie in kwijt kan.

Tijd en ruimte voor huiswerk en vrij spelen

We zorgen voor een rustige plaats voor huiswerk zodat uw kind thuis niet meer in de boeken hoeft te vliegen. Zo hebt u ‘s avonds meer tijd om met elkaar door te brengen. Geen specifieke activiteiten of huiswerk? Dan kan uw kind vrij spelen in onze aangepaste ruimtes, die er voor een groot gedeelte op gericht zijn om kinderen binnen dezelfde leeftijdsgroep samen te laten spelen. Beau-Fort heeft een breed gamma aan spelmateriaal voor schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar.

Praktisch

Doorheen het schooljaar organiseren wij voorschoolse en naschoolse opvang gedurende onze openingstijden.
Tijdens schoolvakanties bieden we ook opvang van 6u30 tot 19u30.

Gespecialiseerde partners

Kwaliteit is het sleutelwoord voor alles wat we doen in onze kinderopvang. Daarom werken we samen met gespecialiseerde externe partners die in onze ruimtes activiteiten organiseren en begeleiden. Ons aanbod omvat momenteel:

  • Klinisch psychologe en auticoach Tanja Winters
  • Psychomotorisch therapeut Rudi Vliegen
  • Logopediste Lies

We proberen ons aanbod steeds te verruimen door nieuwe samenwerkingen aan te gaan met externe partners voor activiteiten.